ISA YP-Tibhar Cup International TT Championships 2018
-- Tournament Fixtures --
From To Table 1 Table 2 Table 3 Table 4 Table 5 Table 6 Table 7 Table 8
2018-06-16
09:00 09:15

BU12 G01
Li Zi Mu
Ryan Er Ji

(0:2)

BU12 G02
Pan Zhang
YangShihYi

(2:0)

BU12 G03
Sun Hao Ra
JerrickCKG

(2:1)

BU12 G04
Joel Ng
Jedd Kua

(2:0)

BU12 G05
Qi Ai Bo
Kueh JJ

(0:2)

BU12 G06
Wang Yuan
LoyXingYao

(2:1)

BU12 G07
Chen Yu Ka
Edmund Tin

(2:0)

BU12 G08
Ryan Yeo
Goh DongZe

(0:2)

09:15 09:30

BU12 G01
Liu Yanche
Bu Kee Han

(2:1)

BU12 G02
Ethan Teo
Shafeer

(0:2)

BU12 G03
Lee Jun Ru
Jayden Cha

(2:0)

BU12 G04
Matthew Ji
Max Lei Ju

(2:0)

BU12 G05
Nicholas T
JaevierWYC

(2:1)

BU12 G06
Jonah Ng
Kenaz Goh

(2:1)

BU12 G07
Li Zhiheng
Nigel Lai

(0:2)

BU12 G08
Warren Lee
Braydon JS

(2:0)

09:30 09:45

BU12 G01
Li Zi Mu
Liu Yanche

(2:1)

BU12 G02
Pan Zhang
Ethan Teo

(2:1)

BU12 G03
Sun Hao Ra
Lee Jun Ru

(2:1)

BU12 G04
Joel Ng
Matthew Ji

(0:2)

BU12 G05
Qi Ai Bo
Nicholas T

(0:2)

BU12 G06
Wang Yuan
Jonah Ng

(2:0)

BU12 G07
Chen Yu Ka
Li Zhiheng

(2:0)

BU12 G08
Ryan Yeo
Warren Lee

(1:2)

09:45 10:00

BU12 G01
Ryan Er Ji
Bu Kee Han

(2:0)

BU12 G02
YangShihYi
Shafeer

(2:0)

BU12 G03
JerrickCKG
Jayden Cha

(2:0)

BU12 G04
Jedd Kua
Max Lei Ju

(2:1)

BU12 G05
Kueh JJ
JaevierWYC

(0:2)

BU12 G06
LoyXingYao
Kenaz Goh

(2:0)

BU12 G07
Edmund Tin
Nigel Lai

(2:1)

BU12 G08
Goh DongZe
Braydon JS

(2:1)

10:00 10:15

BU12 G01
Li Zi Mu
Bu Kee Han

(2:0)

BU12 G02
Pan Zhang
Shafeer

(2:0)

BU12 G03
Sun Hao Ra
Jayden Cha

(2:0)

BU12 G04
Joel Ng
Max Lei Ju

(0:2)

BU12 G05
Qi Ai Bo
JaevierWYC

(1:2)

BU12 G06
Wang Yuan
Kenaz Goh

(2:0)

BU12 G07
Chen Yu Ka
Nigel Lai

(2:0)

BU12 G08
Ryan Yeo
Braydon JS

(2:0)

10:15 10:30

BU12 G01
Liu Yanche
Ryan Er Ji

(0:2)

BU12 G02
Ethan Teo
YangShihYi

(0:2)

BU12 G03
Lee Jun Ru
JerrickCKG

(2:0)

BU12 G04
Matthew Ji
Jedd Kua

(2:0)

BU12 G05
Nicholas T
Kueh JJ

(2:0)

BU12 G06
Jonah Ng
LoyXingYao

(1:2)

BU12 G07
Li Zhiheng
Edmund Tin

(0:2)

BU12 G08
Warren Lee
Goh DongZe

(2:0)

10:30 10:45

BU12 G09
Isaac Chua
Jayden Tan

(0:2)

BU12 G10
Jaryl Wong
Tan Enzo

(2:0)

BU12 G11
Ethan Ng W
Tung Shao

(0:2)

GU12 G01
Lim Kai Xi
Chloe Chew

(2:1)

GU12 G02
Tan Chen Y
Eudora Lee

(1:2)

GU12 G03
Leow Yu Ka
Sun Ronglu

(2:0)

GU12 G04
Sie Lay Yi
Chan Jing

(0:2)

GU12 G05
Nicole Che
Callista W

(2:0)

10:45 11:00

BU12 G09
Lim Kai Le
JustineLaw

(1:2)

BU12 G10
Tay Yu Wen
ClovisWong

(1:2)

BU12 G11
Denson Cha
Chua ZX

(2:1)

GU12 G01
Kheith Rhy
Yan Jin RY

(2:0)

GU12 G02
Teyu Jia
Too Ying X

(0:2)

GU12 G03
Chan Jing
Richelle T

(2:0)

GU12 G04
Sun Ziwen
Chan Lu We

(0:2)

GU12 G05
Eee Jia Ji
Yang Fu Mi

(0:2)

11:00 11:15

BU12 G09
Isaac Chua
Lim Kai Le

(2:0)

BU12 G10
Jaryl Wong
Tay Yu Wen

(2:0)

BU12 G11
Ethan Ng W
Denson Cha

(2:0)

GU12 G01
Lim Kai Xi
Kheith Rhy

(0:2)

GU12 G02
Tan Chen Y
Teyu Jia

(2:1)

GU12 G03
Leow Yu Ka
Chan Jing

(2:1)

GU12 G04
Sie Lay Yi
Sun Ziwen

(0:2)

GU12 G05
Nicole Che
Eee Jia Ji

(1:2)

11:15 11:30

BU12 G09
Jayden Tan
JustineLaw

(2:0)

BU12 G10
Tan Enzo
ClovisWong

(0:2)

BU12 G11
Tung Shao
Chua ZX

(2:0)

GU12 G01
Rhiannon T
Chloe Chew

(2:0)

GU12 G02
Eudora Lee
Too Ying X

(2:0)

GU12 G03
Sun Ronglu
Richelle T

(0:2)

GU12 G04
Chan Jing
Chan Lu We

(0:2)

GU12 G05
Tricia Ho
Callista W

(2:0)

11:30 11:45

BU12 G09
Isaac Chua
JustineLaw

(2:0)

BU12 G10
Jaryl Wong
ClovisWong

(2:0)

BU12 G11
Ethan Ng W
Chua ZX

(2:0)

GU12 G01
Lim Kai Xi
Rhiannon T

(0:2)

GU12 G02
Tan Chen Y
Too Ying X

(2:1)

GU12 G03
Leow Yu Ka
Richelle T

(2:0)

GU12 G04
Sie Lay Yi
Chan Lu We

(0:2)

GU12 G05
Nicole Che
Tricia Ho

(0:2)

11:45 12:00

BU12 G09
Lim Kai Le
Jayden Tan

(0:2)

BU12 G10
Tay Yu Wen
Tan Enzo

(2:0)

BU12 G11
Denson Cha
Tung Shao

(0:2)

GU12 G01
Chloe Chew
Yan Jin RY

(0:2)

GU12 G02
Teyu Jia
Eudora Lee

(0:2)

GU12 G03
Chan Jing
Sun Ronglu

(2:0)

GU12 G04
Sun Ziwen
Chan Jing

(0:2)

GU12 G05
Callista W
Yang Fu Mi

(0:2)

12:00 12:15

GU12 G01
Rhiannon T
Yan Jin RY

(0:2)

GU12 G01
Kheith Rhy
Chloe Chew

(2:0)

GU12 G05
Tricia Ho
Yang Fu Mi

(1:2)

GU12 G05
Eee Jia Ji
Callista W

(2:1)

12:15 12:30

GU12 G01
Lim Kai Xi
Yan Jin RY

(0:2)

GU12 G01
Rhiannon T
Kheith Rhy

(0:2)

GU12 G05
Nicole Che
Yang Fu Mi

(0:2)

GU12 G05
Tricia Ho
Eee Jia Ji

(2:0)

12:30 13:30
13:30 13:45

BU15 G01
Yip Ming H
Kavan Goh

(2:0)

BU15 G02
Timothy Th
Ryan Yeo

(2:0)

BU15 G03
Saik Wen L
Casper Che

(2:0)

BU15 G04
Benjamin T
Ryan Er Ji

(2:0)

BU15 G05
Kueh Jiin
Shafeer

(2:0)

GU15 G01
Chloe Tan
Jade Ng

(2:0)

GU15 G02
Marianne W
Kheith Rhy

(1:2)

GU15 G03
Zennieve T
Chew Kuo C

(2:0)

13:45 14:00

BU15 G01
Ng Ka Wei
Xu Han

(0:2)

BU15 G02
Sajid
Nicholas T

(0:2)

BU15 G03
Wang Zi Xi
Tan Zhao R

(0:2)

BU15 G04
Teyu Dale
Braydon JS

(2:0)

BU15 G05
Ngan Ka Ch
Leow Yu Le

(2:1)

GU15 G01
Jade Ng
Teyu Jia

(2:0)

GU15 G02
Tan Chen Y
Laurel Cha

(1:2)

GU15 G03
Vindy Wong
Kam Fang Y

(0:2)

14:00 14:15

BU15 G01
Yip Ming H
Ng Ka Wei

(1:2)

BU15 G02
Timothy Th
Sajid

(2:0)

BU15 G03
Saik Wen L
Wang Zi Xi

(1:2)

BU15 G04
Benjamin T
Teyu Dale

(2:0)

BU15 G05
Kueh Jiin
Ngan Ka Ch

(0:2)

GU15 G01
Chloe Tan
Chai Hui M

(0:2)

GU15 G02
Marianne W
Tan Chen Y

(2:0)

GU15 G03
Zennieve T
Vindy Wong

(2:0)

14:15 14:30

BU15 G01
Kavan Goh
Xu Han

(1:2)

BU15 G02
Ryan Yeo
Nicholas T

(0:2)

BU15 G03
Casper Che
Tan Zhao R

(0:2)

BU15 G04
Ryan Er Ji
Braydon JS

(2:0)

BU15 G05
Shafeer
Leow Yu Le

(0:2)

GU15 G01
Chai Hui M
Teyu Jia

(2:0)

GU15 G02
Chan Jing
Kheith Rhy

(0:2)

GU15 G03
Too Ying X
Chew Kuo C

(2:0)

14:30 14:45

BU15 G01
Yip Ming H
Xu Han

(0:2)

BU15 G02
Timothy Th
Nicholas T

(1:2)

BU15 G03
Saik Wen L
Tan Zhao R

(0:2)

BU15 G04
Benjamin T
Braydon JS

(2:0)

BU15 G05
Kueh Jiin
Leow Yu Le

(0:2)

GU15 G01
Chloe Tan
Teyu Jia

(2:0)

GU15 G02
Marianne W
Chan Jing

(2:1)

GU15 G03
Zennieve T
Too Ying X

(2:1)

14:45 15:00

BU15 G01
Ng Ka Wei
Kavan Goh

(2:0)

BU15 G02
Sajid
Ryan Yeo

(1:2)

BU15 G03
Wang Zi Xi
Casper Che

(2:1)

BU15 G04
Teyu Dale
Ryan Er Ji

(1:2)

BU15 G05
Ngan Ka Ch
Shafeer

(2:0)

GU15 G01
Jade Ng
Chai Hui M

(1:2)

GU15 G02
Kheith Rhy
Laurel Cha

(2:0)

GU15 G03
Chew Kuo C
Kam Fang Y

(0:2)

15:00 15:15

BU15 G06
Justin Lee
Bu Kee Han

(2:0)

BU15 G07
Edmund Tin
Ethan Ng J

(1:2)

BU15 G08
Christian
Liu Yanche

(2:0)

BU15 G09
Ivan Sean
Kenaz Goh

(2:1)

BU15 G10
Alfred Tin
Chen Kai T

(0:2)

GU15 G02
Chan Jing
Laurel Cha

(2:1)

GU15 G03
Too Ying X
Kam Fang Y

(2:0)

15:15 15:30

BU15 G06
Chong Ruif
Jerrick Ch

(2:0)

BU15 G07
Shabry
Alvin Au W

(2:0)

BU15 G08
Ryan Goh D
Samuel Lau

(0:2)

BU15 G09
Adam Wong
Isaac Chua

(2:1)

BU15 G10
Ong Yang E
Goh Dong Z

(2:0)

GU15 G02
Tan Chen Y
Kheith Rhy

(0:2)

GU15 G03
Vindy Wong
Chew Kuo C

(0:2)

15:30 15:45

BU15 G06
Justin Lee
Chong Ruif

(0:2)

BU15 G07
Edmund Tin
Shabry

(1:2)

BU15 G08
Christian
Ryan Goh D

(2:0)

BU15 G09
Ivan Sean
Adam Wong

(0:2)

BU15 G10
Alfred Tin
Ong Yang E

(0:2)

GU15 G02
Marianne W
Laurel Cha

(2:0)

GU15 G03
Zennieve T
Kam Fang Y

(2:0)

15:45 16:00

BU15 G06
Bu Kee Han
Jerrick Ch

(1:2)

BU15 G07
Ethan Ng J
Alvin Au W

(0:2)

BU15 G08
Liu Yanche
Samuel Lau

(0:2)

BU15 G09
Kenaz Goh
Isaac Chua

(0:2)

BU15 G10
Chen Kai T
Goh Dong Z

(2:0)

GU15 G02
Chan Jing
Tan Chen Y

(2:1)

GU15 G03
Too Ying X
Vindy Wong

(2:0)

16:00 16:15

BU15 G06
Justin Lee
Jerrick Ch

(2:0)

BU15 G07
Edmund Tin
Alvin Au W

(0:2)

BU15 G08
Christian
Samuel Lau

(2:0)

BU15 G09
Ivan Sean
Isaac Chua

(1:2)

BU15 G10
Alfred Tin
Goh Dong Z

(0:2)

16:15 16:30

BU15 G06
Chong Ruif
Bu Kee Han

(2:0)

BU15 G07
Shabry
Ethan Ng J

(2:1)

BU15 G08
Ryan Goh D
Liu Yanche

(2:0)

BU15 G09
Adam Wong
Kenaz Goh

(2:0)

BU15 G10
Ong Yang E
Chen Kai T

(2:1)

16:30 16:45

OS G01
Alvin Au W
Talampathi

(2:0)

OS G02
Too Ying C
Deng Yao L

(0:2)

OS G03
Sajid
Ang Yong J

(2:1)

OS G04
Saik Wen L
Teyu Dale

(2:0)

OS G05
Zennieve T
Junhao

(2:0)

OS G06
Timothy Th
Chong Ruif

(2:0)

OS G06
Chloe Tan
Ronald Yap

(2:0)

16:45 17:00

OS G01
Toh Kian L
Chew Kuo C

(2:0)

OS G02
Shabry
Adam Wong

(0:2)

OS G03
Christian
Ryan Er Ji

(0:2)

OS G04
Xu Han
Law Kuok S

(2:0)

OS G05
Samuel Lau
Nicholas T

(1:2)

OS G06
Timothy Th
Chloe Tan

(2:1)

OS G06
SRS Sukith
Chong Ruif

(0:2)

17:00 17:15

OS G01
Alvin Au W
Toh Kian L

(1:2)

OS G02
Too Ying C
Shabry

(2:0)

OS G03
Sajid
Christian

(0:2)

OS G04
Saik Wen L
Xu Han

(2:0)

OS G05
Zennieve T
Samuel Lau

(1:2)

OS G06
Timothy Th
SRS Sukith

(2:0)

OS G06
Chong Ruif
Ronald Yap

(2:0)

17:15 17:30

OS G01
Talampathi
Chew Kuo C

(2:0)

OS G02
Deng Yao L
Adam Wong

(2:0)

OS G03
Ang Yong J
Ryan Er Ji

(1:2)

OS G04
Teyu Dale
Law Kuok S

(2:0)

OS G05
Junhao
Nicholas T

(0:2)

OS G06
SRS Sukith
Ronald Yap

(2:0)

OS G06
Chloe Tan
Chong Ruif

(2:1)

17:30 17:45

OS G01
Alvin Au W
Chew Kuo C

(2:0)

OS G02
Too Ying C
Adam Wong

(2:0)

OS G03
Sajid
Ryan Er Ji

(0:2)

OS G04
Saik Wen L
Law Kuok S

(2:0)

OS G05
Zennieve T
Nicholas T

(1:2)

OS G06
Timothy Th
Ronald Yap

(2:0)

OS G06
SRS Sukith
Chloe Tan

(0:2)

17:45 18:00

OS G01
Toh Kian L
Talampathi

(2:0)

OS G02
Shabry
Deng Yao L

(0:2)

OS G03
Christian
Ang Yong J

(2:1)

OS G04
Xu Han
Teyu Dale

(2:0)

OS G05
Samuel Lau
Junhao

(2:0)

2018-06-17
09:00 09:30

BU12 R32
Max Lei Ju
JaevierWYC

(1:3)

BU12 R32
LoyXingYao
Tung Shao

(0:3)

BU12 R32
Isaac Chua
YangShihYi

(1:3)

BU12 R32
Jayden Tan
Li Zi Mu

(3:0)

BU12 R32
Ethan Ng W
Edmund Tin

(3:1)

BU12 R32
Lee Jun Ru
Goh DongZe

(3:2)

09:30 10:00

BU15 R32
Wang Zi Xi
Timothy Th

(2:3)

BU15 R32
Samuel Lau
Leow Yu Le

(3:2)

BU15 R32
Ryan Er Ji
Alvin Au W

(3:2)

BU15 R32
Isaac Chua
Ng Ka Wei

(3:1)

GU12 R16
Chan Jing
Yang Fu Mi

(3:1)

GU12 R16
Yan Jin RY
Chan Jing

(2:3)

10:00 10:30

BU12 R16
JaevierWYC
Ryan Er Ji

(1:3)

BU12 R16
Tung Shao
Chen Yu Ka

(3:0)

BU12 R16
Warren Lee
Jaryl Wong

(2:3)

BU12 R16
YangShihYi
Sun Hao Ra

(3:1)

BU12 R16
Jayden Tan
Matthew Ji

(3:0)

BU12 R16
ClovisWong
Nicholas T

(0:3)

BU12 R16
Ethan Ng W
Wang Yuan

(3:0)

BU12 R16
Lee Jun Ru
Pan Zhang

(0:3)

10:30 11:00

BU15 R16
Timothy Th
Xu Han

(3:1)

BU15 R16
Adam Wong
Shabry

(3:1)

BU15 R16
Chong Ruif
Chen Kai T

(0:3)

BU15 R16
Samuel Lau
Benjamin T

(0:3)

BU15 R16
Ryan Er Ji
Tan Zhao R

(0:3)

BU15 R16
Ong Yang E
Christian

(3:0)

BU15 R16
Ngan Ka Ch
Justin Lee

(3:0)

BU15 R16
Isaac Chua
Nicholas T

(2:3)

11:00 11:30

OS R16
Too Ying C
Christian

(3:0)

OS R16
Chloe Tan
Nicholas T

(2:3)

OS R16
Timothy Th
Xu Han

(2:3)

OS R16
Samuel Lau
Alvin Au W

(0:3)

11:30 12:00

BU12 QF
Tung Shao
Ryan Er Ji

(3:1)

BU12 QF
YangShihYi
Jaryl Wong

(3:0)

BU12 QF
Jayden Tan
Nicholas T

(1:3)

BU12 QF
Pan Zhang
Ethan Ng W

(3:2)

GU12 QF
Kheith Rhy
Tan Chen Y

(3:0)

GU12 QF
Chan Jing
Leow Yu Ka

(3:0)

GU12 QF
Chan Jing
Chan Lu We

(0:3)

GU12 QF
Tricia Ho
Eudora Lee

(2:3)

12:00 12:30

BU15 QF
Adam Wong
Timothy Th

(1:3)

BU15 QF
Chen Kai T
Benjamin T

(0:3)

BU15 QF
Ong Yang E
Tan Zhao R

(3:2)

BU15 QF
Ngan Ka Ch
Nicholas T

(3:1)

GU15 QF
Marianne W
Too Ying X

(3:0)

GU15 QF
Chloe Tan
Zennieve T

(2:3)

12:30 13:00

OS QF
Too Ying C
Toh Kian L

(3:2)

OS QF
Nicholas T
Saik Wen L

(3:0)

OS QF
Xu Han
Ryan Er Ji

(2:3)

OS QF
Alvin Au W
Deng Yao L

(0:3)

13:00 14:00
14:00 14:30

BU12 SF
YangShihYi
Tung Shao

(0:3)

BU12 SF
Nicholas T
Pan Zhang

(2:3)

GU12 SF
Chan Jing
Kheith Rhy

(0:3)

GU12 SF
Chan Lu We
Eudora Lee

(3:0)

14:30 15:00

BU15 SF
Benjamin T
Timothy Th

(3:2)

BU15 SF
Ong Yang E
Ngan Ka Ch

(3:0)

GU15 SF
Marianne W
Chai Hui M

(3:0)

GU15 SF
Zennieve T
Kheith Rhy

(1:3)

15:00 15:30

OS SF
Nicholas T
Too Ying C

(1:3)

OS SF
Deng Yao L
Ryan Er Ji

(3:1)

15:30 16:00

BU12 F
Tung Shao
Pan Zhang

(3:1)

GU12 F
Kheith Rhy
Chan Lu We

(3:1)

16:00 16:30

BU15 F
Benjamin T
Ong Yang E

(3:2)

GU15 F
Marianne W
Kheith Rhy

(0:3)

16:30 17:00

OS F
Deng Yao L
Too Ying C

(3:1)-- Pathway Expert Copyright @2019 --